logo ALW INDUSTRY, s.r.o.

ALW INDUSTRY, s.r.o.
U Panelárny 594/6, 779 00  Olomouc
tel.: +420 587 429 104, fax: +420 587 429 199
IČ:60794372 DIČ:CZ60794372
Společnost zapsána v Obch. rejstříku, vedeném Kr. soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7240
e-mail: alw@alw.cz

AKTUÁLNÍ CERTIFIKÁTY

EMS 2018 Jakost 2018 Politika EMS Politika jakost

KVALITA

Společnost je certifikována dle normy ISO/TS 16 949:2002 a ISO 14001:2004.

Spokojenost zákazníků patří k nejdůležitějším zásadám firmy.
Cílem je vyrábět výrobky vysoké kvality a tímto se firma prosazuje stále více na mezinárodních trzích. Kvalita výrobků je pečlivě sledována během celého výrobního procesu - od kontroly surovin, přes mezioperační kontrolu až ke kontrole výstupní a k atestu o kvalitě výrobku. Na přání zákazníka je možno zajistit jakékoliv požadované zkoušky a ke každé dodávce výrobků přiložit požadované atesty.

POLITIKA EMS

Na základě ustanovení norem ČSN EN ISO 14001:2005, tímto vedení organizace vyhlašuje Environmentání politiku s následujícími závazky:

 1. Zákazník a uspokojování jeho požadavků je hlavním motivem veškeré naší činnosti.
 2. Zákazníky budeme informovat o nově zavedených a rozvíjených technologiích.
 3. Plnit požadavky legislativy v oblasti působení naší společnosti. Pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
 4. Stálá šetrnost k zeleni, čistotě vod a ovzduší. Udržování pořádku na pracovištích a každodenní úklid, minimalizace rušivých vlivů na okolí.
 5. Trvale plánovitě zlepšovat environmentální profil společnosti při rozvíjení svých ekonomických aktivit.
 6. Pravidelně přezkoumávat environmentální politiku, environmentální cíle a cílové hodnoty.
 7. Využívat zkušeností zaměstnanců k naplňování cílů ve shodě s požadavky kvality a s maximálním ohledem na životní prostředí.
 8. V rámci technických i ekonomických možností minimalizovat vznik odpadů a emisí.
 9. Vzniklé odpady předávat k likvidaci odborným firmám.
 10. Zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.
 11. Pravidelným proškolováním zvyšovat povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.
 12. Pravidelným proškolováním a praktickým výcvikem zaměstnanců zvyšovat úroveň havarijní připravenosti.
 13. Udržovat systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001.
 14. Certifikovat Prosazovat zavedení systému environmentálního managementu u svých obchodních partnerů a dodavatelů.

Představitel managementu pro EMS - Ing. Julius Varga
Prokurista společnosti - Ing. Josef Valenta


© ALW INDUSTRY - t.spurna - rose99