logo ALW INDUSTRY, s.r.o.

ALW INDUSTRY, s.r.o.
U Panelárny 594/6, 779 00  Olomouc
tel.: +420 587 429 104, fax: +420 587 429 199
IČ:60794372 DIČ:CZ60794372
Společnost zapsána v Obch. rejstříku, vedeném Kr. soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7240
e-mail: alw@alw.cz

OBECNĚ

Tlaková slévárna hliníku v ALW INDUSTRY, s.r.o. má více než desetiletou tradici a za dobu působení na trhu prošly výrobou stovky produktů, které jsou používány především v automobilovém průmyslu, elektrotechnice, strojírenství a ve spotřebním průmyslu.


slevárna info obecne slevárna info obecne slevárna info obecne
© ALW INDUSTRY - t.spurna - rose99