logo ALW INDUSTRY, s.r.o.

ALW INDUSTRY, s.r.o.
U Panelárny 594/6, 779 00  Olomouc
tel.: +420 587 429 104, fax: +420 587 429 199
IČ:60794372 DIČ:CZ60794372
Společnost zapsána v Obch. rejstříku, vedeném Kr. soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7240
e-mail: alw@alw.cz

KURZY ČSN EN (DIN EN) 287-1,
ČSN EN ISO 9606

  • jsou nejvyšším typem kurzů a provádíme je ve všech metodách a pro materiály jako kurzy ZK a mimo to např. pro nikl a titan

U těchto kurzů jsou kladeny vyšší nároky na znalosti a dovednosti svářečů, zkušební vzorky jsou hodnoceny některou z destruktivních zkoušek a zkouškou rentgenem.

Absolvent obdrží osvědčení (certifikát) s platností v zemích EU.
V případě požadavku je vystaven i svářečský průkaz - pokud ho již nevlastní.


strojní výroba strojní výroba strojní výroba
© ALW INDUSTRY - t.spurna - rose99