logo ALW INDUSTRY, s.r.o.

ALW INDUSTRY, s.r.o.
U Panelárny 594/6, 779 00  Olomouc
tel.: +420 587 429 104, fax: +420 587 429 199
IČ:60794372 DIČ:CZ60794372
Společnost zapsána v Obch. rejstříku, vedeném Kr. soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7240
e-mail: alw@alw.cz

SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA

Svářečská škola je v současné době součástí firmy ALW Industry, s.r.o. již deset let. Za tuto dobu z původních několika typů svářečských kurzů rozšířila svou nabídku na výuku základních kurzů ve všech technologiích a metodách sváření a provádí širokou škálu
zkoušek evropských.

Výuka probíhá v hlavní budově firmy v nově vybudovaných prostorách. Samostatně je řešena dílna pro svařování plamenem a dílna pro obloukové metody. Oddělená přípravna materiálu zaručuje dobré pracovní prostředí a podmínky pro svařování.

KURZY

Nabízíme kvalitní výuku se zkušeným profesionálem v těchto kurzech:

  • ZAŠKOLOVACÍ KURZY ČSN 050705 (ZP)
  • ZÁKLADNÍ KURZY ČSN 050705 (ZK)
  • KURZY ČSN EN (DIN EN) 287-1, ČSN EN ISO 9606 (ZK)
strojní výroba strojní výroba strojní výroba
© ALW INDUSTRY - t.spurna - rose99