COMPLIANCE A WHISTLEBLOWING SERVIS

ALW INDUSTRY, s.r.o. je přesvědčena, že základ ekonomické prosperity spočívá v respektu k pravidlům, v dodržování a kultivaci korektního a právního prostředí.
Právní a interní předpisy, etická a další pravidla, které se po dobu své existence ALW INDUSTRY, s.r.o. snaží prohlubovat, se neomezují pouze na obchodní vztahy, ale zahrnují všechny činnosti uvnitř i vně společnosti. Tímto přístupem dává společnost záruku stabilního prostředí, které odpovídá požadavkům právních a etických pravidel v obchodních vztazích, hospodářské soutěži, ochraně životního prostředí a zaměstnaneckých vztazích včetně zajištění rovných příležitostí, neboť dosavadní dobrá pověst a jméno je základní hodnotou firemní kultury ALW INDUSTRY, s.r.o., na které déle jak 30 let staví.
Ústřední útvar compliance (ombudsman) poskytuje poradenství ve všech otázkách týkajících se compliance a vhodnými opatřeními zvyšuje povědomí o jejím významu mezi zaměstnanci a třetími stranami. Od 1.8.2023 zastřešuje i Centrální systém vyřizování podnětů (WHISTLEBLOWING SERVIS), jehož prostřednictvím se účastí pracovníků zavedené zásady prohlubují.

Pro podněty podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 a zákona č. 171/2023 Sb. se doporučuje využít strukturu formulářů.
Pro jiné podněty, stížnosti a oznámení lze využít i tuto přímou platformu:
CAPTCHA image