logo ALW INDUSTRY, s.r.o.

ALW INDUSTRY, s.r.o.
U Panelárny 594/6, 779 00  Olomouc
tel.: +420 587 429 104, fax: +420 587 429 199
IČ:60794372 DIČ:CZ60794372
Společnost zapsána v Obch. rejstříku, vedeném Kr. soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7240
e-mail: alw@alw.cz

ALW INDUSTRY, s.r.o.

Společnost ALW INDUSTRY, s.r.o., je dynamicky se rozvíjející společnost, která na podnikatelském poli působí od roku 1994.
Hlavními činnostmi této společnosti je:

  • výroba hliníkových odlitků tlakovým litím
  • strojní (zámečnická) výroba
  • výuka a vydání osvědčení ve svářečské škole

Při všech těchto činnostech je maximální důraz kladen na spokojenost zákazníka, vytvoření pevných dodavatelsko-odběratelských vztahů a dlouhodobá prosperita společnosti.


alw alw alw
© ALW INDUSTRY - t.spurna - rose99