Lakovna

Tři lakovací linky umožňují povrchově upravovat hliníkové, hořčíkové i ocelové díly. Technologie práškového  lakování dokáže vyhovět náročným požadavkům na kvalitu jak z hlediska korozní odolnosti, zachování tloušťky laku, tak pohledové kvality.  Práškovou barvu aplikujeme metodou Corona, kdy aplikaci provádí 2 osé manipálory, robot, popř. speciální lakovací zařízení se servopohony.

Ke zhotovení odrazivých ploch využíváme technologie vakuové metalizace. Metalizace je prováděna na strojích značky Arzuffi a Laybold.

Kontrola kvality lakovaných dílů zahrnuje vizuální kontrolu, destrukční zkoušky přilnavosti laku a zkoušky korozní odolnosti. Produkty typu reflektor dále podrobujeme zkoušce homogenity světelného svazku.

STROJNÍ PARK DOKONČOVACÍCH OPERACÍ

  • Chemická předúprava – odmaštění před povrchovou úpravou multimetalické, kyselé i zásadité
  • Lakování – robotické, manipulátorové i ruční pro pohledové a antikorozní účely
  • Vakuová metalizace – dosažení vysoce odrazivých povrchů

Foto z provozu

Pracujte s námi

Do naší společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o., zabývající se výrobou hliníkových odlitků pro automotive, hledáme nové posily na pozice: