Slévárna

Slévárna je koncipována pro výrobky se sériovostí od 10 000ks/rok až po série v milionech kusů/ rok.

Taveninu připravujeme v šachtových tavících pecích. Pece disponují přesně programově řízeným procesem tavení, který v maximální možné míře zajišťuje potřebnou kvalitu taveniny.

K výrobě využíváme tyto slitiny:

Označení Chemické označení DIN slitina
EN AB 43400 EN AB-AlSi10Mg(Fe) 239D
EN AB 47100 EN AB-AlSi12Cu1(Fe) 231D
EN AB 44300 EN AB-AlSi12(Fe) 230D
EN AB 46000 EN AB-AlSi9Cu3(Fe) 226D
EN-MC21120 EN-MCMgAl9Zn1(A) AZ91

Díky licím strojům s uzavírací silou od 250 po 1200 tun jsme schopni vyhovět specifickým požadavkům našich zákazníků. Všechna pracoviště tlakového lití  jsou plně automatizovaná a vybavena možností vakuování dutiny nástroje.

Dále pracujeme s technologií pro výrobu odlitků ze slitin hořčíku – technologie thixomolding, kdy surovinou pro tuto technologii je granulovaná slitina hořčíku AZ91D. „Hořčíkové“ díly vyrobené technologií thixomolding mají o cca 30% nižší hmotnost při zachování mechanických vlastností hliníkových dílů vyrobených standardním vysokotlakým litím. Technologie je schopna dosahovat menších technologických přídavků, vyrábět tenčí a složitější tvary než je standardem u vysokotlakého lití.

STROJNÍ VYBAVENÍ SLÉVÁRNY:

  • Licí stroje s uzavírací sílou 250 až 1200 t
  • Vakuové tlakové lití dostupné na všech strojích
  • Plně automatizované výrobní buňky
  • Ostřihovací lisy o střižné síle až 65 t

Foto z provozu

Pracujte s námi

Do naší společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o., zabývající se výrobou hliníkových odlitků pro automotive, hledáme nové posily na pozice: