KONTROLA KVALITY

Společnost ALW využívá dnes již standardní technologii dotykového 3D měření na strojích Mitutoyo, ale také pokročilý způsob 3D analýzy GOM Inspect známou jako „blue light“. Dále jsme schopni zajisti sériové měření těsnosti odlitků, sériové měření rovinnosti dílů, korozní zkoušky a další.

ZAŘÍZENÍ PRO KONTROLU KVALITY

  • 3D skener „Blue light“ – celkový, vysoce přesný pohled na geometrii dílu
  • 3D skener dotykový –  rychlé a přesné měření v menších detailech
  • 2D skener – 100% sériová kontrola kvality
  • Tlakovací stanice – kontrola těsnosti
  • Korozní komora – zkoušky korozní odolnosti
  • Světelný tunel – kontrola homogenity světelného svazku světlometu

Foto z provozu

Pracujte s námi

Do naší společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o., zabývající se výrobou hliníkových odlitků pro automotive, hledáme nové posily na pozice: